Verhalen over de Tweede Wereldoorlog

Vrouwenverzet in de Zaanstreek en Waterland (1940-1945)

Op verzoek van de Contactgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945 en het Zaans verzet schreef ik het boekje Vrouwenverzet in de Zaanstreek en Waterland (1940-1945). Het zag in december 2015 het daglicht, maar alleen als presentje voor de leden van bovengenoemde organisaties. Omdat er veel vraag naar was van niet-leden plaats ik de twee belangrijkste hoofdstukken uit deze publicatie hieronder, als ware het een … Lees meer

Wie kent deze BS-groep?

Kort geleden dook onderstaande foto op. Volgens een aantekening op de achterkant betreft het de 1ste groep, 2de sectie, 3de compagnie (Strijdend Gedeelte) van de Binnenlandse Strijdkrachten. Er poseerden vooral Kogers en Zaandijkers voor de fotograaf. Hun voor- en achternamen c.q. schuilnamen zijn in 1945 opgeschreven door verzetsman Henry Brinkman (13-1-1920). In cursief heb ik er hun functies … Lees meer

Schuilnamen in de Zaanse illegaliteit

Wie boeken leest over het Zaanse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog komt daarin nogal eens schuilnamen tegen. Dat is geen probleem, zolang de echte persoon achter het pseudoniem ook bekend is. In veel gevallen is daar geen sprake van. Dat maakt geschiedschrijving soms een tikje lastig. Daarom hieronder -in alfabetische volgorde- een poging om zoveel mogelijk … Lees meer

Mislukte aanslagen van het Zaanse verzet

In de Zaanstreek werden tussen 1943 en 1945 ruim twintig mannen en vrouwen gedood door de illegaliteit. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat door deze liquidaties twee tot vier keer zoveel slachtoffers vielen als op grond van het Zaanse inwonertal kan worden verwacht. Verwonderlijk is dat niet; het verzet in de Zaanstreek was bovengemiddeld actief.Het aantal … Lees meer