Verhalen over de Tweede Wereldoorlog

De Zaandamse wethouder als synagogehandelaar

Waar het huidige college van B&W pogingen doet om de Zaandamse synagoge in de oude luister te herstellen, deed in de zomer van 1942 een wethouder zijn uiterste best om elke herinnering aan het joodse gebedshuis uit te wissen. De makelaar Jacob IJdenberg (Zaandam, 5-8-1893) werd in juni 1941 op voorspraak van de fanatieke NSB-burgemeester Cornelis … Lees meer