Verhalen over de Tweede Wereldoorlog

De Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog (2): George Jambroes

Deel 2 in een serie longreads over Zaanse verzetsstrijders die tussen 1940 en 1945 van landelijk of zelfs internationaal belang waren. Na de bevrijding raakten ze in de vergetelheid. Door hen hier te portretteren hoop ik ze weer een beetje zichtbaar te maken. Alle portretten zijn, aangevuld met voetnoten en namenindex, ook te lezen in mijn boek Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal … Lees meer

De Europese zwerftocht van George Jambroes en Louis Tas

Zaandammer George Jambroes behoorde tot de weinige Nederlanders die tijdens de oorlog Engeland wisten te bereiken. Daarvoor was wel een – door zijn reisgenoot gedetailleerd beschreven – omweg nodig door vijf andere landen. Sicherheitsdienst Vrijwel meteen na de bezetting van Nederland keert George Louis Jambroes (22-4-1905/7-9-1944) zich tegen het Duitse machtsapparaat. De Zaandamse wiskundelaar raakt betrokken bij … Lees meer