Verhalen over de Tweede Wereldoorlog

Henk Swart uit Oostzaan: geëxecuteerde verzetsstrijder en/of rover?

Tot voor kort dacht ik dat Pieter van den Heuvel de enige Oostzaner was die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geëxecuteerd. Zijn dorpsgenoot Henk Swart onderging echter hetzelfde lot, zij het om heel andere redenen. Een van de beste Nederlandse boeken over de Tweede Wereldoorlog is mijns inziens De Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Verspreid over de … Lees meer

Pieter van den Heuvel: het vergeten verzetsslachtoffer uit Oostzaan

Het korte leven van Pieter van den Heuvel eindigde voor het vuurpeloton. Maar vreemd genoeg ontbreekt in zijn woonplaats elke herinnering aan deze Oostzaanse verzetsstrijder. Ik ontdekte zijn naam bij toeval, in december 2016. Pieter van den Heuvel uit Oostzaan zou een verzetsman zijn geweest die op 19 november 1942 in Soesterberg werd gefusilleerd, samen … Lees meer