Eisendrath en Juchenheim

In verband met een beoogde publicatie over de familie Eisendrath (voor de lotgevallen van deze joodse familie uit Zaandam: zie elders op dit weblog) en de aan hen gerelateerde familie Juchenheim ben ik op zoek naar informatie. Hoe weinig ook; alle details, foto’s, verhalen en andere bronnen zijn welkom. Ik ben bereikbaar via havenstraat75@hotmail.com of telefoonnummer 075-6313819. Bij voorbaat dank!

Erik Schaap

Emma Juchenheim, Rudolf, Selma en Lidy Eisendrath op stap in Amsterdam, begin jaren ’30
(Fotocollectie B. Zwart)